Contactgegevens:

Het huisje van Frissen, tekening van Harry Koene, architect.

Tijdschrift bestellen per post:

Stichting Oud Sint-Pieter
p/a Lage Kanaaldijk 80, 6212 AJ Maastricht, tel. 043-3250974.

 

 

Voor vragen of opmerkingen stuurt U een e-mail naar infostichtingoudsintpieter@gmail.com