FinanciŽn

Toelichting op de cijfers over 2021

Naar aanleiding van het succes van de plattegrond bij ons tijdschrift in 2020 gaf de stichting een poster van het gangenstelsel uit met daarop de nieuwste bevindingen alsmede fotoís van de gangen. Na het overlijden van onze vrijwilliger Jan Dauphin in 2020 heeft onze stichting een groot deel van zijn collectie ontvangen. De delen welke niet binnen onze eigen passen of daar al inzitten worden verkocht aan verzamelaars en geÔnteresseerden. Van de opbrengst financieren wij een speciaal nummer van ons tijdschrift. De opbrengst is te vinden onder: Fonds Jan Dauphin. Vanwege de coronaperikelen zal het grootste deel van de verkoop plaatsvinden in 2022. De verzekeringskosten zijn hoger vanwege het afsluiten van een nieuwe verzekering. Wij krijgen nog een deel van de oude verzekering terug. Dat zal echter pas in 2022 in de cijfers zichtbaar zijn. Het negatieve resultaat over 2021 is uit onze reserves genomen.

Het fiscaal nummer van de Stichting Oud Sint Pieter is: 804248229.

Doelstelling

 • Het doen van onderzoek naar het verleden van Sint Pieter.
 • Het aanleggen van een documentatiesysteem, bestaande uit beeldmateriaal, voorwerpen en tekst en vastleggen daarvan voor het nageslacht.
 • Het bevorderen van de belangstelling voor de wijk Sint Pieter en het voorlichten van de bewoners.
Wij trachten onze doelstelling te bereiken door:
 • Het verrichten van onderzoek, zowel in archieven als op locatie.
 • Het vormen van werkgroepen.
 • Het uitgeven van publicaties, zoals ons tijdschrift ďSint-Pieter vroeger en nuĒ (sinds 2004).
 • Het organiseren van tentoonstellingen en bijeenkomsten.
 • Al hetgeen in de ruimste zin met bovenstaande verband houdt en verder door alle andere wettelijke geoorloofde middelen.

FinanciŽn

 • Alle bestuursleden en medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 • Alleen de echt gemaakte onkosten voor de stichting kunnen in rekening worden gebracht bij de penningmeester, zoals bijv. benzinekosten voor een lange autorit voor de stichting.
 • Vergoeding van onkosten voor de stichting gemaakt voor onderzoek in archieven of bij mensen thuis. Het gaat hierbij om fotokosten, kopieerwerk etc. Hiervan moet het bestuur wel vooraf op de hoogte zijn gebracht.

Financieel overzicht over het jaar 2021