FinanciŽn

Toelichting op de cijfers over 2020

In 2020 voegde de stichting een speciale plattegrond bij het tijdschrift. Wij kozen er voor om de prijs niet door te berekenen, maar dit uit de eigen middelen te bekostigen. Ook financierde de stichting een opknapbeurt van de Rochuskapel op de Sint Pietersberg. In augustus 2020 overleden twee van onze trouwe redactieleden. Voor beiden plaatsen wij een annonce in dagblad De Limburger. Het gehele negatieve resultaat over 2020 is uit onze reserves genomen.

Het fiscaal nummer van de Stichting Oud Sint Pieter is: 804248229.

Doelstelling

 • Het doen van onderzoek naar het verleden van Sint Pieter.
 • Het aanleggen van een documentatiesysteem, bestaande uit beeldmateriaal, voorwerpen en tekst en vastleggen daarvan voor het nageslacht.
 • Het bevorderen van de belangstelling voor de wijk Sint Pieter en het voorlichten van de bewoners.
Wij trachten onze doelstelling te bereiken door:
 • Het verrichten van onderzoek, zowel in archieven als op locatie.
 • Het vormen van werkgroepen.
 • Het uitgeven van publicaties, zoals ons tijdschrift ďSint-Pieter vroeger en nuĒ (sinds 2004).
 • Het organiseren van tentoonstellingen en bijeenkomsten.
 • Al hetgeen in de ruimste zin met bovenstaande verband houdt en verder door alle andere wettelijke geoorloofde middelen.

FinanciŽn

 • Alle bestuursleden en medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 • Alleen de echt gemaakte onkosten voor de stichting kunnen in rekening worden gebracht bij de penningmeester, zoals bijv. benzinekosten voor een lange autorit voor de stichting.
 • Vergoeding van onkosten voor de stichting gemaakt voor onderzoek in archieven of bij mensen thuis. Het gaat hierbij om fotokosten, kopieerwerk etc. Hiervan moet het bestuur wel vooraf op de hoogte zijn gebracht.

Financieel overzicht over het jaar 2020