Bestaansgeschiedenis - doelstelling - uitvoering - bestuur. 

Enkele data - Het idee om een tentoonstelling over oud Sint Pieter te organiseren, leidde op 28 juni 1988 tot een samenkomst van een aantal mensen met verzamelingen, o.m. betrekking hebbend op Sint Pieter. Na deze eerste kennismaking volgde al snel een tweede bijeenkomst ter voorbereiding van een tentoonstelling. Met materiaal uit de privé-collecties kon al op zaterdag 30 september van dat jaar in het parochiezaaltje aan de Ursulinenweg te Maastricht een expositie worden geopend. Op die zaterdag en de daarop volgende zondag trok die expositie ruim 600 bezoekers. 
Tentoonstellingstraditie - Door het succes van deze tentoonstelling werd spontaan besloten om als “Werkgroep Oud Sint-Pieter” verder te gaan op de ingeslagen weg. In de daarop volgende jaren ontstond een zekere “tentoonstellingstraditie”, maar ook een andere traditie nl. om geen entree te heffen bij de activiteiten van de werkgroep. Nog steeds kunnen die twee tradities in stand worden gehouden.

Stichting - Augustus 1991 werd de "Stichting Oud Sint Pieter" officieel opgericht. In het bestuur namen plaats Miets Morreau-Magnee, Sermon Smitshuysen, Wilfred Schoenmakers, Bart Graatsma † en Valère Ceulen.

Doelstelling - Waarom werd de stichting opgericht? Er waren en zijn nog altijd mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden van Sint Pieter. Wij denken dat wij door samen te werken veel meer kunnen bereiken. Zo doen we onderzoek naar het verleden van Sint Pieter, zowel in archieven als op locatie.

Realisatie - Er is een documentatiesysteem aangelegd (bestaande uit beeldmateriaal, voorwerpen en tekst) dat nog steeds verder wordt uitgebouwd. Wij vinden belangrijk dat deze informatie voor het nageslacht wordt vastgelegd. Wij willen de belangstelling voor deze wijk bevorderen en de bewoners voorlichten. Dit doen wij door het organiseren van tentoonstellingen in het museum in Hoeve Lichtenberg en middels andere activiteiten. Ook het uitgeven van publicaties zoals het tijdschrift “Sint-Pieter vroeger en nu” draagt bij ter realisering van onze doelstelling. Leden vormen werkgroepen; deze werkgroepen houden zich bezig met een specifiek onderwerp betreffende de wijk Sint Pieter.

Het huidige bestuur:                             

  • Voorzitter: Miets Morreau-Magnée.

  • Secretaris/penningmeester: Sermon Smitshuysen.

  • Bestuurslid: Hans Ogg.

 WERKGROEP OUD SINT PIETER

  • Kevin Amendt, Paul Gadet, Peter Hardy, Francis Mans-Fijnout, Jo Morreau, Miets Morreau-Magnée, Hans Ogg, Harry Paulissen, Sjuup Rekko, Sermon Smitshuysen, Gonnie Uiterwijk, Ine Hettinga, Peter Jennekens, Carine Groothuijsen en Stefan Vrancken.

  • Werkgroepen: Ansichtkaarten, Archiefonderzoek, Champignonkwekers, Gevelstenen, Kanaal/scheepvaart, Museum, Redactie, Scholen, Technische Commissie.