Nieuwe aanwinsten:

Bronzen zwaard.

Het zwaard is omstreeks 1960 opgebaggerd uit de Maas. De lengte is 58.3 cm. en de grootste breedte 5,5 cm.

De datering is circa 900 v. Chr. (Late Bronstijd). Het zwaard was bewust onbruikbaar gemaakt en op twee plaatsen gebogen.

De vinder heeft het weer recht gebogen. Na circa 40 jaren is het zwaard als “vondst” geregistreerd en geschonken aan de Stichting Oud Sint Pieter.

 


Portret van Rick Linn.

De 90-jarige heer C.L.B. Mulder uit Nieuwegein schonk aan ons museum een portret van Rick Linn (Oom Rick), dat sinds 1 mei 2005 deel uitmaakt van de nieuwe expositie, die hij op tweede pinksterdag bezocht samen met zijn familie.

In ons tijdschrift SINT-PIETER vroeger en nu nr.1. leest U het artikel:

oom Rick, de man die twee keer leefde, het levensverhaal van Rick Lynn, zoals hij dat zelf vertelde en aanleiding was voor een nader onderzoek, dat nog niet helemaal is afgerond, maar veel verrassingen opleverde.


Meer genealogische informatie over de familie Rosier-Janssen vindt U op http://members.home.nl/pch1/VakB2.htm#rosierjanssen

Foto van Paulus Rosier.

Brugwachter Paulus Gerardus Hubertus Rosier (geb. 8 november 1846 te Sint-Pieter) in vol ornaat bij zijn 50-jarig ambtsjubileum. Wij ontvingen deze foto van zijn nakomelingen. Tevens mochten wij de medaille welke hij ter gelegenheid van dit jubileum ontving, fotograferen:

Tekst achterzijde medaille:

1875 - P.G.H. Rosier - 1925

Ter Herinnering v.d.

Ingenieur v.d. Waterstaat

 


De familie Sour schonk ons deze honingslinger en koolschaaf. De honingslinger werd bedacht door de Oostenrijkse majoor van de artillerie Von Hruschka omtrent 1865.


         Van Mattie´s Kringloopwinkel ontvingen wij twee schilderijen van panden die mogelijk op Sint Pieter liggen of hebben gelegen. Als extra verrassing kwam achter een van de schilderijen ook nog een familiefoto tevoorschijn!


Overige schenkingen in 2006:

 

  • Drie boeken: Oude schoonheid in Limburg, door Prof. Dr. J.J.M. Timmers; Limburg, reisboek, door W.L. Leclercq; Laatste officiële reis- en wandelgids voor Zuid-Limburg, uitgave van Joseph Crolla.

  • De tot dan toe verschenen uitgaven van “D’n Drapeau”, uitgave van de Stichting Uniformen- en Instrumentencomité Harmonie Sint Pieter 1890.

  • Een sticker “Camping Sint-Pietersberg”, 41 cm x 55 cm; een foto van de ENCI-groeve, 60 cm x 40 cm; een foto van een gedeelte van de Tranchotkaart, 30,5 cm x 41 cm en een luchtfoto van de omgeving van fort Sint Pieter, 39 cm x 40 cm.

  • Een ingelijste repro van een tekening van Chr. Schüler van Maastricht omstreeks 1850; twee beitels en een verkoperde flitsspuit.

  • Een DVD-speler.

  • Het boek “De Sint Pietersberg”, samengesteld door Ir. D.C. van Schaïk (uitgave 1938).

  • Een ingelijste foto van het interieur van de kerk van Sint-Pieter “beneden”.

Ook in 2007 zijn er diverse schenkingen ontvangen. Waarvoor dank. Een overzicht volgt nog.


Juli 2007 ontvingen wij van Dhr. Janmaat de gidsenmuts van zijn grootvader Henricus Blanckers en een foto van 3 berggidsen en een andere persoon (over de foto leest of ziet U op een ander moment nog meer):

Deze unieke muts mist enkele letters zoals U kunt zien. Heeft U nog toevallig in een la of doosje Een G, I, of R liggen van dit gebruikte lettertype dan horen wij dit graag van U. Dan komt de muts wellicht weer uit te zien als (computerreconstructie) maar dan mooier:


 

Uit de nalatenschap van Hans Kamphoven schonken broer Ruud en zijn echtgenote aan onze Stichting twee pentekeningen van Joop Brons van de 'Torentjes' en van de 'Kerk op de berg, gezien vanaf de Lourdesgrot', beiden uit 1974, en een olieverfschilderij van Frans Ogg voorstellende 'gezicht op de Slavante en ruïne Lichtenberg' uit 1925. Het schilderij van Frans Ogg, schilder en berggids, heeft een plaatsje in het museum gekregen. De twee pentekeningen krijgen een plek in een van de volgende exposities.

 

 


30 juni 2013: een herdenkingssteen die indertijd deel uitmaakte van kasteel Caestert.

De 4de augustus 1914 schreef luitenant Baron de Menten de Horne van het 2de regiment van de lansiers op het zink van het dak van dit kasteel een geïmproviseerd verslag van de veldtocht. Deze inscriptie werd weg genomen en aangeboden aan het koninklijk legermuseum door majoor C. Cuerrero Azula en het nationale herdenkingsgenootschap op 19 november 1938.

de MENTEN de HORNE (BARON) Camille Frederic Jean Wenceslas was Kapitein-Commandant van het 2de regiment Lansiers, geboren te Brugge op 14 augustus 1870 en gesneuveld te Plainevaux (Strivay) op  5 augustus 1914. Hij ligt nu begraven op de begraafplaats Robertmont te Luik-Liège.

Bolwerk der Belgen ingestort.

Op 25 oktober 1966 is de toren van Kasteel Caestert ingestort. De instorting werd in gang gezet nadat Luitenant Baron de Menten de Horne op vier augustus 1914 twee Duitse eenheden de Maas bij Wezet zag oversteken (vanaf de toren). Hij kerfde het verslag van zijn observaties in de zinken dakbedekking van de kasteeltoren. Na de oorlog werd de bewuste zinkplaat naar het Oorlogsmuseum in Brussel overgebracht en werd er een gedenksteen in de torenvoet geplaatst. Hiervoor moesten enkele mergelblokken wijken. Deze ingreep leidde 28 jaar later tot de instorting van de toren.