Opsporing verzocht.

In deze rubriek kunt  u foto's, gedachtenisprentjes, schilderijen, voorwerpen enz. plaatsen, waarover U meer wilt weten. Stuur een afbeelding naar infostichtingoudsintpieter@gmail.com of  per post: Stichting Oud Sint-Pieter p/a Mergelweg 11, 6212 XA Maastricht.

Oplossingen: via bovenstaand adres of via infostichtingoudsintpieter@gmail.com

November 2016. Ingestuurd door Ed de Grood.

Even ten zuiden van voormalig kasteel Caestert lag langs de Oude Luikerweg de vierkantshoeve Le Sart, ook wel Hoeve Collinet geheten. Door schade in WOII is ze verlaten en in verval geraakt. Zelf zag ik begin zestiger jaren van de vorige eeuw nog wat restanten. De ligging destijds is kenbaar aan een zich in het weiland bevindende uiteinde van een schacht die verbinding heeft het onderaardse gangenstelsel: de vroegere waterput van de hoeve.

Ondanks dat er sinds de uitvinding van de fotografie op het moment van de ondergang van de hoeve ruim een eeuw was verlopen, is mij geen enkele foto van de Hoeve Le Sart bekend. Slechts enkele globale plattegronden op oude kaarten en een olieverfschilderij uit ongeveer 1950 (zie foto) geven een indruk van wat er ooit stond. Maar ook niet meer dan dat.

Vraag: Heeft of kent iemand een foto van deze oude hoeve? Of wellicht oude filmbeelden? Of andere afbeeldingen, zoals gravures, schetsen, etc.

Veel dank voor uw hulp!
Ed de Grood
edegrood@outlook.com


Schilderij Kees van den Berg, plm. 1950. (Collectie Ludo Claessens)23 januari 2012. Ingestuurd door Loe M. M. Baltussen.

 

Atelier Henri Goovaerts op Sint Pieter.

 

Na drie jaar in Zwitserland te hebben gewerkt, keerde portretschilder Henri Goovaerts met vrouw Lilly en kinderen Hans en Heinz in 1905 terug naar zijn geliefde geboortestad Maastricht. Zij namen tijdelijk hun intrek in het St.Pietershof aan de Papenweg, toen nr.190 (thans nr.100). Toentertijd was het St.Pietershof een hotel, annex pension. De familie Goovaerts zou er enkele jaren blijven wonen. Als Henri definitief besluit in Maastricht te blijven, laat hij naast het St.Pietershof een eigen woning bouwen (Papenweg 159/a, later hernummerd in 74, daarna nog eens in nr.90). De woning wordt in 1909/1910 opgeleverd. De huidige achterbouw is later aangebouwd.

Als hij in 1905 terug is in Maastricht, wil hij eindelijk een oude wens waar maken: een eigen atelier. Eind '80-er jaren van de 19e eeuw heeft hij met toestemming van de gemeente gebruik kunnen maken van de kapel van het vm. Grauwzustersklooster aan het huidige De Bosquetplein. Maar nu zoek hij iets dichter in de buurt. Uiteindelijk krijgt hij het gedaan om aanpandend aan het St.Pietershof een atelier te bouwen. Het moet een groot atelier zijn geweest waar niet alleen Goovaerts gebruik van maakte, maar ook de prioritaire Heinrich Lingelsheim. Met hem was de afspraak gemaakt dat, mocht het nodig zijn, hij het atelier ook voor bruiloften en partijen mocht gebruiken. Het atelier is, net als de achterzijde van het St.Pietershof, in mergelsteen is opgetrokken.

 

Gevraagd wordt naar meer details over deze aanbouw. Wanneer is deze aanbouw gebouwd, wanneer verdwenen en sinds wanneer is er de huidige bebouwing. De bijgevoegde foto is genomen vanuit de huidige Burg.Ceulenstraat en toont de achterzijde van het St.Pietershof in 1908/1909. De open ruimte links van de aanbouw met de mensen in het raam, is bij een latere uitbouw van het St.Pietershof ook bebouwd. Rechts op de foto de toegangsdeur tot het atelier. In het rechterraam staan v.l.n.r. de zonen van Henri: Hans en Heinz met de dienstbode, in het linkerraam de jongste zoon Frits met zijn moeder. Zijn er mensen of instanties die mij nog kunnen helpen aan andere foto's van het atelier die vanuit een andere richting zijn genomen?

 

Loe M M Baltussen, Woensdrecht (ouch vaan Mestreech, achterneef Henri Goovaerts)

(Foto: © Familiearchief Henk Goovaerts)

 

22 juni 2009. Ingestuurd door Jo Morreau.

Evacués in de Nekami. Wie herkent wie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. 20 september 2009: Dhr. Leo Hamelers uit Buggenum meldde ons nog aanvullend over de evacués:

"De man die de vlag vasthoudt zou mijn vader kunnen zijn, Pierre Hamelers. Wij woonden ook op de Bilserbaan en waren bevriend met een familie Willems van de boerderij. Een van de meisjes zou mijn zus kunnen zijn, Kitty Hamelers ()".

2 augustus 2008. Ingestuurd door Theo Montulet.

De leerlingen van de school aan de Houwsteeg op Sint-Pieter in 1920. Theo weet alleen de namen van vader Frans Montulet en Jef Braeken. Een uitgebreid verhaal over het onderwijs op Sint-Pieter kunt U binnenkort lezen in het nog te verschijnen nummer 8 van ons tijdschrift "Sint-Pieter vroeger en nu". Wie helpt het plaatje met namen kompleet te krijgen? Als hulpmiddeltje dezelfde foto met nummering verder beneden. Breur plaatste er ook nog een foto bij van het betreffende gebouw anno 2008.

24 juni 2008. Ingestuurd door Marie Jaspers.

Ik had graag iets geweten over deze foto? De jongen in het grijze costuum is mijn vader die nu 74 is. Hij is genomen op St. Pieter in de jaren 40.

En deze berggids?

9 december 2008. Miets Morreau: die berggids is Jean Henri Colen in zijn "jonge" jaren. In Sint Pieter in oude ansichten deel 2 afbeelding 43 staat hij op wat oudere leeftijd. Verder is de vergelijking met zijn kleinzoon Willy zeer duidelijk. Hetzelfde guitige gezicht.

Deze voetbalsterren zouden graag wat meer naamsbekendheid krijgen.

 

Vanaf 30  juli 2008. Dhr. Theo Montulet ging voor ons rechercheren, dus veel praten; dit bezorgde Theo wel een droge keel, maar leverde daarnaast de volgende namen en feiten op:

 

van links naar rechts geknield

Alber Dinjens (Alber was rechtsback en heeft ook drie jaar in het Limburgs elftal gespeeld; hij kon zo bij MVV beginnen, maar bleef liever bij zijn vrienden op St. Pieter voetballen), Servé Janssen, Sjaak Jeukens, Breur de Bats en Theo Krischer.

 

Staand van links naar rechts

Joke Schreurs, Ini Lamkin, Ber Hamelers, Armand Jaspers "de Pruus" (webmaster: de jongen in het grijze costuum op de bovenste foto; ouders hadden café naast de winkel in koloniale waren en bakkerij van Harrie Henket - Lage Kanaaldijk 86a te St. Pieter), Dries ? bijgenaamd Morris (heeft een half jaartje bij St. Pieter gevoetbald omdat hij bij Leonidas niet in het 1ste elftal werd opgesteld, werkte intertijd bij de ENCI), Hary Ekkering, Leo Lamkin (broer van Ini Lamkin) en Leo Kochen.

 

 

 

 

Bedankt Theo! En op deze plek bij Alber Dinjens bracht Theo enkele nuttige uurtjes door. Foto: Breur Henket.

25 mei 2007. Ingestuurd door Marjo Villevoye.

Eugène Villevoye op Goede Vrijdag 2 april 1926 voor een grotwoning; welke is niet duidelijk. Is deze foto gemaakt bij Slavante?

 

25 juni 2007: Dhr. John Hageman meldt ons dat zijn inziens de foto van Eugène Villevoye genomen is bij een van de grotwoninkjes in de buurt van de voormalige grens bij Klein-Ternaaien. De restanten van deze grotwoningen beneden aan de steile Caesterthelling achter verwilderd struikgewas, te beginnen waar het Enci-terrein ophoudt, zijn nog steeds zichtbaar. Sommige zijn zelfs nog betreedbaar.

Dhr. Ed Stevenhagen reageerde op 3 januari 2012 op bovenstaande:

Deze veronderstelling is niet juist.
Het is de grotwoning
"de Kluis" in de Sint Pietersberg!

 

17 mei 2007. Ingestuurd door Tity Kraan-Simaijs en Ton Kraan.

Een klas (2de klas?) van de St. Petrusschool Past. Kribsweg St. Pieter (ca. 1947). De inzenders menen dat oud voetballer Gerard "Pummie" Bergholz op de foto staat. Wie zorgt voor wat licht in de duisternis?

 Pummy Bergholz.

10 november 2011. Han Bochman: op deze foto staat Han en wel op nummer 43.

 

- Leo Nuys op nr. 3

- Dhr. Schreurs nr. 16 geen voornaam onthouden

- Nummer 24 heet Ortha en geen Otto.

- Pierre Engels nr. 23

- Dhr. Franssen nr. 33 geen voornaam

- Dhr. Schreurs nr. 41 geen voornaam, waren 2 Schreursen in de klas, tegenwoordig schrijft hij zich de Groot.

- Het laatste lid van Oud Sint Pieter is de stenen dokter Han Bochman.

24 september 2007. Thérèse en Jean Luijten melden ons dat in de bovenste rij nr. 5 van links Gerard Bergholz staat afgebeeld. Nr. 6 van links bovenste rij is Pie Simaijs. 2de rij vanaf  beneden 7de van links: Jean Luijten.

31 januari 2008. N. Ronda schreef ons: mijn broer Henk Ronda (†) 2de rij van boven 5de van links.

25 maart 2008. Karel de Bont meldt ons: beste mensen, op de klassefoto uit 1947 staat geheel rechts als onderwijzer mijn 2de vader Giel Habets, later hoofd van de St. Petrusschool geworden. Prachtig, deze foto heb ik nog nooit gezien. Giel, een echte St. Pieternaar, geboren en getogen op de Glacisweg. In 1958 is hij met mijn moeder Nella Habets vd Krabben getrouwd, toen weduwe met 3 kinderen. Wij hebben heel lang op de Bergweg 17 gewoond. Giel en Nella zijn intussen overleden.

25 mei 2008. Jef Spannenburg meldt ons: met betrekking tot de foto van de 2de klas van de Sint Petrusschool het volgende: de foto is inderdaad de tweede klas van het schooljaar 1946 / 1947. Rechts op de foto de onderwijzer Wilhelm (Giel) Habets, overleden op 82-jarige leeftijd op 20 oktober 1998 te Maastricht. Later is hij nog "Hoofd der school" geweest.

 

Anekdote: toen wij in de derde klas bij meester Frantzen zaten kwam op een keer meester Habets de klas in samen met, naar later bleek, de heer Coumans. Een aantal leerlingen werd aangewezen waaronder ondergetekende maar ook Gerard Bergholtz om te vier uur na te blijven. Grote schrik!!! Om vier uur komt de heer Coumans de klas binnen, heft de armen en moesten wij zingen; wij waren ingelijfd als "kroalkes" bij het kerkkoor van St. Pieter beneden. De man bleek de dirigent te zijn.

 

 

Bovenste rij van links naar rechts:

1 ???; 2 Gerrie Cornelisse, 3 ???; 4 ?? Reijnders; 5 Gerard (Pummie) Bergholtz; 6 Pierre Simais; 7 ???; 8 ???; 9 ???; 10 ???; 11 ?? Theus?.

 

Tweede rij van boven van links naar rechts:

12 ?? Betsch; 13 ???; 14 ???; 15 ???; 16 ??? ; 17 Pierre van der Put; 18 Gerrie Montulet; 19 Johnnie Budé; 20 ?? Loosveld?; 21 ?? Cleber;

 

Derde rij van boven van links naar rechts:

22 ???; 23 ???; 24 Otto ???; 25 Tits Hameleers; 26 Hennie Feij (overleden 16-12-2007); 27 Wim Janssen; 28 Jean Luijten; 29 Jef Spannenburg; 30 Be Eijsinga; 31 Pierre of Huub Vanderboorn; 32 Jean Feij;

 

Onderste rij van links naar rechts:

33 ???; 34 Edmond Telders; 35 ???; 36 Johnnie Hoogenboom; 37 Jan Huijskens; 38 ???; 39 P. Peters; 40 Adje Fhilipsen; 41 ???; 42 ???; 43 ???

 

12 augustus 2008: Theo "Sherlock" Montulet gaat weer speuren naar namen voor de vraagtekens.

29 april 2007. Ingestuurd door Wigo.

4e klas St. Petrusschool Past. Kribsweg St. Pieter (ca. 1932). Wie helpt de vraagtekens in namen om te zetten?

 

Van links naar rechts beginnend bovenste rij:

 

Leraar v.d. Hoff

 

1.  ??  2. Cuppens  3. v. Eijgelshoven  4. Konings  5.  ??  6. Breuls  7. Krans

 

1. Gadiot  2. v. Horen  3.  ??  4. Eijsen  5.Paulissen  6. Dinjens

 

1. Krijns of Crijns  2.  ??  3. Smeets  4. Gorren  5. Crals

 

1.  ??  2.  ??

11 april 2007. Ingestuurd door Breur Henket.

Op het kerkhof van St. Pieter trof Breur een restant van waarschijnlijk een grafsteen aan met de tekst "P? H Ceulenburg / J. M. Kribs P. / 4 juni 1875". Tot nu verrichtte naspeuringen leidden tot geen enkel resultaat naar de identiteit van de begravene(n). Wie helpt?

Opgelost door Breur Henket zelf: fundatiesteen uit 1875 van de kerk van St. Pieter gevonden.

11 september 2006. Ingestuurd door Breur Henket.

Een aantal mensen van op de Blekerij te St. Pieter maken een uitstapje naar Duitsland (?) met een bus van Superb Cars Maastricht. Op het bord aan de muur bij een chalet met berkenstammen rondom de terrassen is te lezen "Bunten Kuh". De "gezettere" vrouw helemaal achteraan is waarschijnlijk Bertha Closset. De familie Closset-Fey op stap? 

9 januari 2008: de locatie heb ik (Breur) inmiddels gevonden. In een van de ENCI-schakels van 1955 trof ik bijgaande foto aan. De reis-afdeling van de E.P.V. (Enci-Personeels-Vereniging) organiseerde onder andere uitstapjes naar Oostenrijk en naar het Rijnland b.v. Andernach; de "Bunte kuh" was een favoriete pauzeplek.

12 mei 2006. Ingestuurd door Dhr. S. Smitshuysen.

Bij deze foto onbekend staat met potlood achterop geschreven dat het rond Slavante is. Dit is volgens de kenners echter niet zeker. Het zou ook op een andere plek in Zuid Limburg kunnen zijn. De volgende foto's met de dames zijn op dezelfde plek, waarschijnlijk tussen 1930 en 1940, gemaakt door fotograaf W.C. de Hardt uit Maastricht. De plaats is ook hier onbekend.

Boudewijn Huenges Wajer mailde ons 17 oktober 2009: "Ik heb een foto  - zie boven midden -  van mijn familie (1927) die m.i op dezelfde plek is genomen. Volgens mijn informatie (familieoverlevering) is die foto ergens genomen in Luxemburg in het Müllerthal". De overeenkomsten zijn inderdaad frappant.

Ed Stevenhagen stuurde ons volgende reactie op 5 januari 2012:

er is geen enkele twijfel (!) dat de 3 foto's op de zelfde plek zijn gemaakt. In een stereokijker kun je zelfs de rondingen van de steen volgen.  Ik heb de foto's twee bij twee vergeleken. Ze zijn door mij in de zelfde verhouding geplaatst:

Ik ben in de omgeving van het Mullertal geweest. Zie foto onderaan. De steen is veel harder en nodigt niet uit voor het aanbrengen van initialen of makkelijk uithollen van de steen zoals op de foto.
Let maar eens op de W onder 5 en de inkrassingen onder 6.
Daarom zoek ik toch liever in de buurt van de mergel. Ik zou de Duivelsgrot wel eens met de foto's willen vergelijken. Zo blijven we in de buurt.

 

12 mei 2006. Ingestuurd door Dhr. S. Smitshuysen.

De foto bij de ingang van Zonneberg is van rond 1960. Wie zijn deze jongens? Van Sint-Pieter?

 

 

 

 

 

 

 

 

24 juni 2007: volgens Dhr. John Hageman is de jongen die voor de ingang Zonneberg tegen de mergelwand steunt, Johan Dijkstra, voetballer van St.Pieter en MVV.

 

27 oktober 2005. Ingestuurd door Dhr. S. Smitshuysen.

Welke personen lopen hier de Zonnebergweg op? Datum: 3 juni 1951. Helaas weten wij nog niet wie dit zijn.