Stichting Oud Sint Pieter  www.oudsintpieter.com

  Het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg - huis van geschiedenis en verhalen

 

 

18de editie 2014

 

Openingstijden museum 2014

27 april 2014 start 18de editie.

Openingstijd: elke zondagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur.

Op zon- en feestdagen is het museum gratis toegankelijk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Op andere dagen is - enkel op afspraak - bezoek mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen; hiervoor geldt een tarief van € 2,50 per persoon.

Een telefonische afspraak kan worden gemaakt op telefoonnr. 043-3250974; b.g.g. 043-3215008.

Correspondentieadres: Lage Kanaaldijk 80, 6212 AJ Maastricht.

Bereikbaarheid

 

De in een natuurgebied gelegen hoeve Lichtenberg is alleen te voet of per fiets bereikbaar. Geparkeerd kan worden bij de voormalige parkeerplaatsen aan de Lage Kanaaldijk bij de ENCI en bij Slavante. Vanaf de parkeerplaats op het plateau voert een wandelweg (circa 20 minuten) via de Luikerweg en de Lichtenbergweg naar hoeve Lichtenberg. Vanaf de parkeerplaats bij de ENCI is de Lichtenbergweg

 

 (in ongeveer 15 minuten) bereikbaar via de grote trap bij het “Buitengoed Slavante” (het Koninginnevoetpad). Op de ANWB-borden wordt Sint-Pieter aangegeven als “wijk 12”.

Google maps: Lichtenbergweg Maastricht - Google Maps.

 

 

 

 

Openingstijden bakhuis

 

Tegenover hoeve Lichtenberg ligt een bakhuis van het type zoals dit gebruikelijk was bij grote Limburgse boerderijen. Het vervallen bakhuis werd in 1987 gerestaureerd en op 5 september van dat jaar in gebruik genomen, samen met de gerenoveerde uitzichttoren.
In het bakhuis worden door bakker Paul en zijn medewerkers bakdemonstraties gegeven. In een met hout gestookte oven worden op traditionele wijze vlaaien, wafels en allerlei andere producten gebakken.
Kinderen mogen zelf een broodje bakken.
Openingstijden: iedere laatste zondag van de maand  van 11:00 tot 16: 00 uur.


 

Lezingen georganiseerd in 2014 door onze Stichting in het buurtcentrum Sint Pieter Past. Kribsweg 14-a te Maastricht:

 

Datum Onderwerp Spreker(s) Tijd
23-04 De lage fronten van Sint-Pieter in het verleden, het heden en de toekomst Sjuup Rekko 20.15 uur
24-09 Lezing over de 1ste wereldoorlog en de smokkelroutes Jo Morreau en Kevin Amendt 20.15 uur

 

 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage bij uittree wordt op prijs gesteld. Koffie/thee/fris en wijn verkrijgbaar.

 

 

Lezing door Sjuup Rekko | Buurtcentrum Sint-Pieter | 23 april 2014

 

 

 

 

Ons tijdschrift "Sint-Pieter vroeger en nu" Nr. 19 voorjaar 2014 is verschenen.

Ga naar: tijdschrift.

 

 

 

 

 

Bouw spectaculaire trap bij ENCI

Tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve in Maastricht wordt dit jaar gestart met bouw van een circa 40 meter hoge trap. Het voorlopig ontwerp is klaar. De trap zal eerst vrij steil omlaag gaan, dan schuin omlaag langs de mergelwand en vervolgens kom je in de ondergrondse mergelgangen. Van daaruit loop je via een groen talud de groeve in.  

Mijlpaal
De trap is een mijlpaal in de transformatie van het ENCI-gebied. Op korte termijn zal een besluit worden genomen over het definitieve ontwerp. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wil dit jaar van start gaan met de bouw. De trap, die in de loop van 2015 gereed moet zijn, is een onderdeel van de uitvoering van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. Het is opnieuw een manier om de groeve beter toegankelijk te maken. Opdrachtgever voor de bouw is de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. De coördinatie is in handen van Natuurmonumenten, toekomstig eigenaar van de  groeve.

 

Historische route Maastricht – Luik
Doel van de trap is om de historische route Maastricht – Luik , via de overgangszone in ere te herstellen. Recreanten kunnen vanaf de oude Luikerweg bovenop de Sint-Pietersberg in Maastricht vanaf een mooi vormgegeven uitzichtplatform genieten van een spectaculair uitzicht op de groeve.  Vervolgens dalen ze 40 meter af naar de groeve.  Om de veiligheid van wandelaars te waarborgen, zal de daadwerkelijke doorsteek richting België via de overgangszone pas plaatsvinden wanneer de mergelwinning door ENCI is beëindigd. Tot die tijd kunnen bezoekers na afdaling van de trap wel de natuurzwemplas bereiken en wandelen langs de kalkgraslanden aan de noordzijde van de ENCI-groeve.

RESTORE partners bezoeken diverse groeves en winningsgebieden in Zuid-Limburg
In aanwezigheid van de internationale RESTORE partners (red: zie kader) en diverse andere genodigden hebben Nigel Symes van RSPB (Engelse natuurorganisatie en lead partner RESTORE), Günther Gach, Directeur ENCI Maastricht, Christ Rijnen, Regiodirecteur Natuurmonumenten Noord-Brabant en Limburg, Gerdo van Grootheest, Wethouder van de Gemeente Maastricht en Coen van der Gugten van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied op woensdag 29 januari in het infocentrum ENCI-gebied het bouwbord onthuld van de trap en uitzichtplatform tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Het bord prijkt op het buitenterras van het Infocentrum ENCI-gebied (ofwel Châlet D’n Observant). In totaal waren zo’n 65 personen bij de bijeenkomst aanwezig.

 


Günther Gach, Directeur ENCI Maastricht, Christ Rijnen, Regiodirecteur van Natuurmonumenten voor Noord-Brabant en Limburg, Gerdo van Grootheest, Wethouder Gemeente Maastricht, Coen van der Gugten van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en Nigel Symes van RSPB, de Lead Partner van RESTORE (red: RSPB staat voor Royal Society for the Protection of Birds) onthullen het bord.

Bouw trap mede mogelijk gemaakt door diverse partners  

 

  


De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied kan voor de realisatie van het project rekenen op financiële steun van het RESTORE-project. Dit project wordt op zijn beurt gefinancierd door de Europese Unie via het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds via het Interreg IVB/NWE programma. Verder leveren alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied een bijdrage. Dat zijn ENCI, Natuurmonumenten, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend.

Eerste impressies van de trap met uitzichtplatform

Zicht op de groeve vanaf het toekomstige uitzichtplatform. Eerste impressie van de trap: aankomst in de groeve. Zicht vanaf het grottenstel beneden.

 

RESTORE partners bezoeken Limburg


RESTORE is een samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en groeve-exploitanten uit Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië om kennis te delen en ‘beste praktijken’ te promoten op het gebied van herbestemming en (her)inrichting van groeves in Noordwest Europa. In het kader van dit partnership/project bezoekt een internationaal gezelschap van 28 t/m 30 januari diverse groeves en winningsgebieden in Zuid-Limburg, waaronder de ENCI-groeve, de Grensmaas, de Sibelco-groeve in Heerlen en de twee kalkgroeves op de Kunderberg.

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2. 9 januari 2014.

 

 

In memoriam Rob Kamps.

Gisteren 11 januari 2014 ontvingen wij het droeve bericht dat onze vrijwilliger Rob Kamps plotseling was overleden. Rob werd 57 jaar oud. De crematie van Rob vindt plaats op woensdag 15 januari 2014 om 14.00 uur bij crematorium Walpot te Eijsden.

Rob was vooral iemand met een passie voor en wellicht heimwee naar het verleden. Hij was schrijver, vertaler en onderzoeker. Rob studeerde Engels in Amsterdam en woonde daar ruim zestien jaar voordat hij terugkeerde naar Maastricht. Zijn interesse gebied was zeer groot: van Titanic tot de de kleinste schroef van de sluizen van "de Knaar". Sinds zijn 16de reisde hij de wereld over om mensen te spreken en materiaal te verzamelen over de bekendste scheepsramp aller tijden. Rob was auteur en mede auteur van diverse boeken en artikelen. Verder was Rob redacteur voor Zicht op Maastricht. Trots was Rob op de realisatie van het fotoboek: Het Kanaal van Luik naar Maastricht - een vergeten vaarweg. Samen met Wil Lem realiseerde Rob zo een van zijn dromen. Rob was bijna elke zondag een trouwe gids voor veel bezoekers van het Sint-Pieters museum op de Lichtenberg. Als bestuurslid van Stichting Grafmonumenten Sint-Pieter droeg Rob letterlijk en figuurlijk zijn steentje bij. Zijn liefde voor dieren stond buiten kijf. Een aai van Rob was een vanzelfsprekendheid voor zijn huisdieren en die van anderen.

Dank je wel Rob voor al je werk en behulpzaamheid. Rust nu maar in vrede.

Verder wensen wij de familie en anderen welke Rob dierbaar waren veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Meer kunnen jullie lezen op: http://www.grafmonumentensintpieter.nl/Kamps/Titanic.htm.